Diagnostyka RTG

Diagnostyka RTG - klinika dentystyczna Froe

Zdjęcia rentgenowskie są bardzo ważnym elementem nowoczesnej diagnostyki stomatologicznej. Wykonujemy zdjęcia rentgenowskie małoobrazkowe i pantomograficzne z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów RTG z obrazowaniem cyfrowym. Dysponujemy urzadzeniem Orthophos 3, firmy Sirona oraz aparatem Oralix AC, firmy Gendex.

Podstawowe zalety metody cyfrowej:

  • wykonywane zdjęcia są natychmiast obrazowane na ekranie komputera,
  • zredukowana do minimum dawka promieniowaniaw porównaniu z tradycyjną metodą wykonywania zdjęć na kliszach RTG, jest bezpieczniejsza dla organizmu,
  • możliwość natychmiastowej analizy i diagnozy.

Nowoczesne urządzenia cyfrowe RTG pozwalają na postawienie szybkiej i prawidłowej diagnozy oraz ustalenie optymalnego planu leczenia naszych pacjentów.

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując zapisy Art.32c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1941 z późn.zm.) informuję, iż niniejsza jednostka prowadzi diagnostykę obrazową z użyciem aparatów rentgenowskich z zakresu stomatologii radiologicznej, które nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności wskazuje, iż udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologicznych badań rentgenodiagnostycznych nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.