Flere manglende tænder

I de tilfælde hvor man har mistet et større antal tænder bør man fra et medicinsk synspunkt udfylde manglerne så hurtigt som muligt, sådan at der ikke begynder at forsvinde knoglemateriale. Antallet af mangler i tandsættet og kvaliteten af knoglematerialet er afgørende for antallet af implantater og hvordan disse anbringes.

Implantaterne sikrer genskabelse af en korrekt bideforbindelse. De overfører bidekraften til knoglen, og stimulerer dermed det naturlige stofskifte i vævet.

Takket være anvendelsen af proteser som er fastgjort til implantaterne er det muligt at opnå en fremragende kosmetisk effekt.