Forløbet i forbindelse med indsættelse af implantater

Efter en præcis diagnose og fastsættelse af behandlingsplan gennemfører vi indgrebet, hvor implantatet indsættes. Indgrebet foretages efter patientens ønske i lokalbedøvelse eller (når der er indikationer for dette) i fuld narkose.

Processen hvorunder implantatet integreres med kæbebenet tager omkring 3 måneder, i overkæben omkring et halvt år. I denne periode udstyres patienten med en fuldt funktionsdygtig protese.

Når sårhelingsprocessen er afsluttet går vi til næste etape i behandlingen. På basis af implantaterne (efter helingen), kan man opbygge en krone, broer eller en protese.