Behandling af patienter over 13 år

Ortodontiske problemer skal helst opdages så tidligt som muligt, sådan at det er lettere at korrigere dem. Såfremt patienten imidlertid ikke var i konsultation hos en specialtandlæge i ortodonti i løbet af udviklingsalderen, eller ikke rettede sig efter dennes anvisninger, kan behandling foretages på et senere tidspunkt, på et tidspunkt hvor de faste tænder er fuldt udviklet, ved hjælp af en fastsiddende tandbøjle. Ved behandling med fastsiddende tandbøjle er der ikke nogen aldersbegrænsninger. Med alderen mindskes modtageligheden for en ændring af tændernes placering og evnen til gendannelse af knoglemateriale er begrænset, hvilket forlænger den ortodontiske behandling fastholdelse af resultaterne af denne. Anvendelsen af fastsiddende tandbøjler i behandlingen blev muliggjort af et samarbejde mellem sådanne specialister som kirurg, implantolog og paradontolog.