Broer

I de tilfælde hvor der mistes en enkelt eller flere tænder broer er en af de måder der kan anvendes til reetablering af tandsættet. I sådanne tilfælde skal i hvert fald nabotænderne slibes til. Hvis disse tænder er beskadiget af caries, har store fyldninger eller kroner anbefales broer.

Såfremt nabotænderne er sunde og i god tilstand vil den bedste løsning være at anvende IMPALNTATER. Takket være disse undgår man at slibe sunde tænder!