Fastholdelse af resultaterne af behandlingen

Efter at have afsluttet behandlingen med tandbøjlen påbegyndes den behandling som har til hensigt at fastholde resultaterne af behandlingen. Det er den periode hvor du passivt bærer en retentionsbøjle, indtil tyggeorganerne har indarbejdet ændringerne. Vævet omkring tænderne, muskler og bidefunktionen har brug for tid til at tilpasse sig de nye tyggebetingelser. Retentionsfasen er nødvendig for at undgå at fejlene vender tilbage. Retentionsskinner laves som fastsiddende eller udtagelige skinner.

Efter at tandbøjlen er fjernet bør retentionsskinnen bæres hele tiden, og kun fjernes når man spiser. Man må under ingen omstændigheder indtage måltider i den anbragte retentionsskinne, da dette at føre til betændelsestilstande i mundhulens slimhinder, eller det kan ødelægge skinnen. Tyggefejlen kan vende tilbage, såfremt der holdes længere pauser i anvendelse af skinnen. Omkring 6 måneder efter at den faste tandbøjle er taget af kan man kan man begynde at holde pauser med retentionsskinnen, med alle forhold vedrørende pausernes længde og hyppighed bør besluttes i samarbejde med specialtandlæge i ortodonti. Når skinnen ikke bæres bør den opbevares på et sted, hvor den ikke er udsat for at komme til skade.

Reteiner er en fastsiddende retentionsskinne, som i forstykket i tandbuen fastlimes på bagsiden af tanden. Skinnen udføres normalt i tråd eller glasfiber.