Blegning (bleaching)

Bleaching er en metode til blegning af misfarvede tænder.

Misfarvning kan have karakter af ydre påvirkning (bakterieholdigt plak, tandsten), eller indre årsager fx. som følge af at tandnerven dør og en gennemført rodbehandling.
Grimme misfarvninger som er vanskelige at fjerne kan være et resultat af anvendelsen af antibiotika (særligt i barndommen).

Hvis misfarvningen har sin årsag i ydre påvirkning fjernes den ved hjælp at specialistudstyr og forskellige instrumenter. En fremragende effekt kan opnås ved anvendelsen sandblæser (air–flow). Misfarvninger der kommer indefra kan fjernes enkeltvis eller i grupper. Der anvendes ofte skinner, som tilpasses individuelt til patientens tandsæt, og som fyldes op med gel. Indgrebet tager omkring 20 minutter, og bør udføres af en tandlæge.

En anden fremragende effekt fås ved anvendelse af metoden \"Beyond\" – anvendelse af lamper.  Efter indgrebet, som varer 3 x 7–15 min (afhængigt af farven ved behandlingens begyndelse) opnås en fremragende effekt i løbet af et enkelt besøg. Indgrebet består af anbringelse af en særlig blegende gel, som derefter aktiveres gennem lyset i acceleratoren. Den blegende gel er baseret på brintoverilte samt andre ingredienser, som har til opgave at forbedre resultatet og reducere sensitiviteten. Gel som er under indflydelse af lys fra Beyond acceleratoren gør det muligt for den blegende gel at trænge ind gennem tandemaljen til tandbenet. Det lys som udsendes gennem acceleratoren forøger i betydelig grad den hastighed med hvilken blegningsprocessen foregår, idet den forøger hyppigheden og forårsager at forbindelsen mellem brintoveriltet nedbrydes samt at der opnås en lynhurtig iltningseffekt inde i tanstrukturen.

Anvendelsen af BEYOND lampen er fuldstændig sikker, og den betjenes kun af tandlæger. Efter indgrebet vil tænderne ikke være mere udsatte for misfarvende substanser, og indgrebets holdbarhed er i væsentligt omfang afhængigt af patientens egen mundhygiejne og livsstil. Den afblegende effekt holder omkring 2 år.