Częściowe braki zębowe

Częściowe braki zębowe - klinika dentystyczna Froe

Z medycznego punktu widzenia w przypadku utraty większej ilości zębów, należy tak powstałą lukę jak najszybciej uzupełnić, aby nie doszło do zaniku kości. Rozmiar przerwy w uzębieniu oraz jakość kości wyznaczają liczbę i umiejscowienie implantów.

Implanty zapewniają odtworzenie naturalnych relacji zgryzowych. Przenoszą one siłę żucia na kość, pobudzając tym samym naturalną przemianę materii w tkance.

Dzięki zastosowaniu uzupełnienia protetycznego opartego  na implantach, można osiągać bardzo wysokie efekty kosmetyczne.