Rekonstrukcja kości

ból zęba - klinika dentystyczna Froe

W przypadku utraty zębów, nigdy nie dochodzi  do samoistnej  odbudowy kości.
Wszczepienie implantu jest uzależnione od  zachowania wystarczającej objętość kości.

Przy małych ubytkach kostnych można ją zastąpić odpowiednim materiałem.

Przy dużych ubytkach, implant najlepiej osadzić na kości, która zapewnia dobre gojenie się rany.  Stanowić będzie także właściwe  podłoże do innych zabiegów.