Resekcja wierzchołków korzeni

Resekcje wierzchołków korzeni - klinika dentystyczna Froe

Resekcja wierzchołka korzenia zębowego (apektomia) polega na usunięciu wierzchołka tegoż korzenia.

Należy pamiętać, że tylko ta metoda jest i to często jedyną szansą na uratowania zęba.
Tą metodą chirurgiczną leczy się stany zapalne, infekcje bądź inne stany chorobowe dotyczące korzenia zęba. W czasie zabiegu dostęp do chorej tkanki korzenia uzyskuje się z zewnątrz poprzez kości szczęki, bądź żuchwy. Powinno się usunąć około 3mm wierzchołka zęba i tkanki okołozębowej.